Øresundsvej

  • 3000 Helsingør
  • I 1896 besluttede Helsingør Byråd at kalde vejen Øresundsvej. Ved kommunesammenlægningen i 1970 ændredes vejnavnet fra Tretornvej til Sundtoldvej for den dels vedkommende, som fører fra Grønnehavevej til den daværende gummifabrik Tretorn.
  • Navnet Øresund er dannet af øre (sandet, stenet strandgrund) og sund (et farvand man kan svømme over - )