Aalsgaarde

Langebro i Aalsgaarde. Postkort fra Hellebæk Boghandel, Peter Katholm
Parti fra Nordre Strandvej ved den nuværende Riffsvej i Aalsgaarde. Maleri af F.C. Lund 1867


Aalsgaarde er et fiskerleje i Hellebæk Sogn ved Nordre Strandvej. Navnet Aalsgaarde (benævnt Aalsgaardtt 1613; Aalsgaard 1661) forklares ved sine to stavelser, idet »Aal« betyder noget smalt og langstrakt eller en dyb rende eller kløft. Således kan navnet henvise til enten kystskrænten eller til den rende, hvorigennem vejen Krogebakke i dag løber. Den anden stavelse »gaarde« ses i sin tidligste form som »skår« (1582: Aalskaar, og 1589: Alschaer), og det betyder ligeledes en kløft – et skår. Navnet må således hentyde til fiskelejet ved kløften i kystskrænten. Stednavnets forled udtales med kort åbent o - ligesom i Aalborg. I 1681 blev Aalsgaarde beskrevet som et fiskerleje med 8 huse; i 1774 en gård og 27 huse.

Kattene

I fiskerlejerne, hvor afstandende dengang var store, så man med slet skjult skepsis til hinandens afsondrede samfund. Gillelejerne var decideret imod invasion af fremmede, og en hornbækker ville vel hellere dø end at nedsætte sig som fisker i Gilleleje. Således opstod øgenavnene, hvor fiskerne i Villingebæk var ”haner”, hornbækkerne ”rotter” og aalsgaarderne ”katte”.

Litteratur

Lars Bjørn Madsen: Om Aalsgaarde (Sognebladet, Hellebæk Kirke. 1999. Nr. 1).

Lars Bjørn Madsen: Nordkysten - fra Helsingør til Munkerup: mennesker og huse. Cicero, 2003.