Anna Anchers Vej

  • 3000 Helsingør
  • Navngivet af Helsingør Byråd i 2002. Teknik- og Forsyningsudvalget vedtog på sit møde d. 3. oktober 2002 at benævne vejen Anna Anchers Vej. Navnet blev valgt blandt de mange forslag som borgerne havde indsendt efter Kommunens opfordring. Idet området har tradition som malerkvarteret.
  • Anna Ancher f. Brøndum (1859-1935) var maler. Hun var den eneste af Skagensmalerne, der var født i Skagen.