Bruger:Lars Bjørn Madsen

Lars Bjørn Madsen, arkivar, museumsinspektør, cand.arch., født 1951. Realeksamen 1968, handelsskoleeksamen 1969, nysproglig studentereksamen 1971.
Bifag i nordisk arkæologi ved Københavns Universitet 1973. Herefter uddannet skibsbygger og møbelsnedker. Afgangseksamen i nordisk arkitekturhistorie ved Kunstakademiet i København 1986. Museumsinspektør ved Helsingør Kommunes Museer 1989 og leder af Helsingør Byhistoriske Arkiv smst. Har skrevet adskillige bøger og artikler af topografisk og arkitekturhistorisk art.