Carl Bødker Nielsens Vej

  • 3100 Hornbæk
  • Navngivet af HelsingørByråd i 2001. Indtil da hed vejen Stenstrupsvej.
  • Efter forslag fra Hornbæk Idrætsforening besluttede Helsingør Byråd på sit møde den 3. november 2001, at ændre vejnavnet til Carl Bødker Nielsens vej. I flere år var Carl Bødker Nielsen formand for Hornbæk Idrætsforening, og fra 1977 til 1990 var han formand for Dansk Boldspil-union.