Dalevænget

  • 3080 Tikøb
  • Vejen er oplistet i Rings Forlags Vejviser for Tikøb Kommune 1968/69. Det fremgår ikke, hvornår vejen er navngivet af Tikøb Sogneråd.


  • Dale er en samling af gårde og huse. Trap: Danmark. 5. udgave.