Erik B. Smith

Født 1940. Folketingsmedlem valgt i Nykøbing F- kredsen fra 1979 til 1990. Fra 1990-1994 repræsenterede han Socialdemokratiet i Helsingørkredsen i Folketinget. Han er Cand. jur. Rektor for Den sociale Højskole i København 1974-1994. Formand for Dansk Psykoterapeut Forening 2002-09.

Erik B. Smith havde sæde i Socialdemokratiets forretningsudvalg og hovedbestyrelse. Han var formand for en række partiudvalg, bl.a. social- og sundhedsudvalget og familieudvalget. I Helsingør blev han opfordret til at stille op som kandidat til borgmesterposten i 1994. Da han ikke blev valgt forlod han det politiske arbejde.