Fiskenetfabrikken Danmark

Fiskenetfabrikken Danmark med Kronborg i baggrunden. Til højre i billedet ses Helsingør Gasværk. Billedet stammer fra et katalog udsendt af fabrikken.

Virksomheden blev grundlagt af Jørgen Christian Tvede i 1892 og kraftigt udvidet i 1896. Den lå på Grønnehave, hvor selve fabriksbygningerne var placeret i den nordlige ende ud mod Sundtoldsvej (indtil 1977 hed vejen Øresundsvej), mens området op mod Grønnehavevej blev brugt til tørring af de tjærede net.

Kvinder ved arbejdet i fabrikshallen
Kvinder ved vævene i fabrikshallen

På det nederste fotografi til venstre ser man lyset, der kommer ind fra de skråtstillede vinduer i taget. Lyset fra disse vinduer var den primære lyskilde, dog hang der en elektrisk lampe over de fleste væve. Begge fotografier fra fabrikshallen er fra omkring 1930.

I begyndelsen produceredes nettene af bomuld, men siden kom nylon og tilsvarende materialer til. Det var fra starten primært tidligere Espergærde-fiskere med bl.a. brødrene Aage og Henry Pedersen i spidsen, der stod for den professionelle konstruktion og produktion af de færdige net.

Den hovedansvarlige for salget, Jens Gunnar Vognsen (1915-2012), havde et kolossalt netværk over hele landet, og han sørgede for at fiskerne over hele landet fik de redskaber, de havde brug for.

Der blev i praksis ikke solgt et eneste fiskenetredskab, der ikke havde Vognsens opmærksomhed, og tillige var han, sammen med skiftende direktører, den daglige leder af den ganske specielle fabrik.

Fabrikken blev i 1964 solgt til Danmarks største af slagsen, N.P. Utzon, og lukkede i praksis året efter. Da var konkurrencen fra bl.a. de japanske fiskenet af nylon blevet for stor. Bygningerne blev efterfølgende anvendt af Dansk Papir Industri A/S indtil dette firma, på grund af stadig pladsmangel, flyttede til Espergærde i 1978. Bygningerne blev revet ned i 1980.

Virksomhedens grundlægger Jørgen Christian Tvede var nevø til Jens Levin Tvede, som startede Helsingør Spritfabrik

Fiskenetfabrikken Danmark