Flynderupgård

Flynderupgård Museet ca. år 2000

Flynderupgård i Espergærde ligger mellem Egebæksvang Skov og de dyrkede marker. Det ligner en lille herregård, men har imidlertid aldrig været en sådan. Flynderupgård har siden begyndelsen af 1800-tallet været en lystgård, ejet af byfolk, der havde forpagtere eller forvaltere til at passe selve landbruget. Det udseende, gården har i dag, fik den i tiden 1915-20, hvor en kaffegrosserer ombyggede hovedbygningen og lod de store avlsbygninger opføre.

I 1978 solgtes Flynderupgård til Helsingør Kommune, og der blev oprettet et museum på stedet, som skulle dække de store og forskelligartede landområder med landsbyer, skovområder, gamle fiskerlejer og moderne beboelsesområder, som ligger uden om Helsingør.

Museet byggede på to store lokale samlinger. For det første de mange genstande, som lærer ved Espergærde Skole Arne Meyling samlede i årene fra 1943 og til begyndelsen af 1970'erne. Hans grundlæggende ide var at gøre historieundervisningen levende ved hjælp af genstande fra fortiden og samlingen havde derfor primært et pædagogisk formål.

Skulpturstien

For det andet indeholdt museet en stor fiskerisamling skænket af arkitekt Per Christiansen. Denne samling var en meget instruktiv udstilling om Øresundsfiskeriet, som det blev drevet fra Kronborg Hage til Sletten.

En venneforening blev oprettet i 1994, kun kort tid efter, at Frilandskulturcenteret blev oprettet i tilknytning til det da eksisterende Flynderupgård Museum. Flynderupgårds Venner

Flynderupgård mistede sin museumsstatus

Flynderupgård blev fra 1. januar 2021 en selvstændig institution under Kultur- og Turismeudvalget. Museumsgenstandene blev derefter flyttet fra stedet og det meste lagt på magasin. En af jollerne fra fiskerisamlingen blev flyttet til Hal 16 på det gamle værft. 1. marts 2021 blev der ansat en ny leder, Michael Gyldendal.

Stedet skulle i stedet for at være museum være lystgård, levende landbrug, et kultur- og naturoplevelsessted, og en indgang til Nationalparken, Kongernes Nordsjælland.

Flynderupgaards have er genskabt som den så ud i 1920’erne.

I tilknytning til haven er der anlagt en skulptursti og derudover findes flere enkeltstående skulpturer, alle af stenhuggeren Karl Otto Johansen. Ret markant er skulpturen Talerstol, som er en gave fra fra Fonden Conrad Nellemann og hustrus Mindelegat til Flynderupgård Museet.

Gåsemor af Karl Otto Johansen. Gave til Flynderupgård Museet fra Unibank i Helsingør. Foto: Fritz Jensen

Stedet drives, så man kan fornemme livet på landet omkring 1920-30. På gården dyrkes de traditionelle kornsorter, rug, byg, hvede og havre, samt kartofler og roer på de små 10 tdr. land. Dyreholdet består af bevaringsværdige gamle danske husdyrracer som Rød Dansk Malkerace og Dansk Landrace-svin.

Udover det historiske landbrug findes spisehuset Folkestuen, hvor man kan få mad og drikke som i 1920'erne.