Grønnehavevej

  • 3000 Helsingør
  • Navngivet af Helsingør Byråd i 1896.
  • Her fandtes i sin tid Kronborgs træningsterræn med græssende køer og arbejdende straffesager, de såkaldte slaver. I 1892 anlagdes på det nordlige område af Grønnehaven fiskenetfabrikken "Danmark", der først blev lukket ned i 1964.

Kilde: En vandretur i Grønnehaveområdet. 2004

  • Vejen fra Vandværket over Øresundsvej og videre til Gasværket. I Helsingør Byraads Forhandlinger 1902 side 39 stod følgende: Skrivelse fra udvalget for Brolægnings- og vejvæsenet angående anbringelse af gade-Nr. på forskellige ejendomme. Udvalget for Brolægnings og vejvæsenet indstiller i skrivelse af 10. ds., under henvisning til Politivedtægtens § 54, at byrådet vedtager, at ejendommene ved Alleen (Grønnehavealleen), Rostgårdsvej, Grønnehavevej, Stenvinkelsvej, Møllebakken, Marienlyst Alle, Marienlyst Sideallee, Esromvej og Gurrevej, blive, at forsyne med nummer, i overensstemmelse med politimesterens vedlagte forslag i skrivelse af 7.s. m. Det overdroges Udvalget for Brolægnings- og vejvæsenet, på Byrådets vegne, i forbindelse med politimesteren at ordne denne sag.