Hængedam

Hængedam var betegnelsen på en mindre dam ovenfor kystskrænten i Helsingør, umiddelbart vest for den nuværende kirkegård og syd for Gurrevej. Hængedam udgjorde en del af det såkaldte Spildepengedam-vådområde, hvorfra vandløbet Strømmen løb ned til middelalderbyens vestlige skel.

Litteratur

Laurits Pedersen: Helsingør i Sundtoldtiden 1426-1857. 1926.

Ellen Louise Mertz: Helsingør og omegns jordbundsforhold. By-Geologi nr. 1. 1969.