Hans Paaskes Vej

  • 3070 Snekkersten
  • Vejen er Navngivet af Tikøb Sogneråd i 1968.
  • Vejen er opkaldt er efter Hans van Paeschen med en fordansket udgave af hans efternavn.
  • En række handicapegnede boliger i ét plan blev opført på Hans Paaskes Vej i 1987.

Kongelig bygmester

Hans van Paeschen var indvandret fra Flandern med en baggrund som arkitekt og fæstningsingeniør. Han var kongelig bygmester i Sverige fra 1561-1563. I juni 1664 blev han af Frederik 2. udnævnt til kongelig bygmester i Danmark-Norge og kom en periode til at bo i Oxernes Gaard i Stengade 66. Han arbejdede først og fremmest som fæstningsingeniør på Båhus, på Akershus i Oslo i et stykke tid. I kraft af sit embede som kongelig bygmester fik han til opgave at omdanne Erik af Pommerns gamle Krogen til det større og mere moderne slot Kronborg. Han var fra 1574-1577 ledende bygmester på de første fase af ombygningen og stod for omdannelserne af nord-, syd- og vestfløjen. Han kom i denne periode atter til at bo i Oxernes Gaard. For sine fortjenester fik Hans van Paeschen i 1576 overdraget en byggegrund i Helsingør samt Borupgaard, som lå i Snekkersten. Hans Paaskes Vej er opkaldt efter ham på grund af tilhørsforholdet til Borupgaard.

I unåde hos kongen

Frederik 2. blev dog efterhånden svært utilfreds med Hans van Paeschen. Kongen havde været i tvivl om hans troskab mod Danmark allerede i 1566 og frygtet, at han ville flygte til Sverige. Han sendte derfor Hans van Paeschen tilbage til Båhus i 1577, hvor han arbejdede under skærpede vilkår. I 1581 blev han direkte anklaget for utroskab og sat i fængsel. Han fik tilmed inddraget sine ejendomme, muligvis på grund af for dårligt byggeri på Kronborg. Det viste sig hurtigt, at den nyanlagte bastion mod nordøst havde ikke var tilstrækkelig modstandsdygtig over for vandets pres. Kun enkelte af hans arbejder på slottet er bevaret, bl.a. Flagbastionen og Mørkeport. Han kom ud af fængslet allerede i oktober 1882 og arbejde muligvis en kort periode på Båhus igen, men man kender ikke noget til hans videre skæbne.

Litteratur

Poul Korse: Hollandske spor i nutidens Helsingør. Helsingør Kommunes Museer, 1994.