Helsingør Latin- og Realskole

  • Skolen var beliggende i Kongensgade i Helsingør.
  • Bygningen blev opført i 1897.
  • Elevtallet i 1899: 223 drenge fordelt i 12 klasser.
  • Skolen indstillede i 1899 2 elever til 4. Kl. Hovedeksamen og 4 elever til Alm. Forberedelseseksamen. Alle bestod.
  • Undervisningen ledes af skolens bestyrer professor C. Krüger.
  • Skolen har 11 lærere og 5 lærerinder.
  • Kilde: Helsingør Købstads Vejviser 1901-1902.