Helsingør Leksikon:Politik

Indholdsfortegnelse

Politik for brug af billeder

Hovedreglen er: Upload kun billeder uden ophavsret, eller hvor opretshaveren har givet sin tilladelse.

I beskrivelsen af det enkelte billede, se listen over billedfiler, er det angivet om billedet tilhører et af de lokalhistoriske arkiver i Helsingør Kommune eller private samlinger. Man er velkommen til at rette henvendelse til pågældende for at erhverve en kopi i en bedre opløsning eller tilladelse til at anvende fotografiet i en anden sammenhæng.

Ophavsrettens § 1

Ophavsretsloven beskytter fotografier efter to paragraffer:

Fotografier, der opfylder et originalitetskrav, beskyttes efter ophavsretslovens § 1.

Originalitetskravet kan bl.a. være opfyldt, hvis fotografen var kreativ, da han valgte motivet, eller der kan ligge originalitet i hans valg af optagelsestidspunkt, dvs. i, at han på en kreativ måde ventede lige til det rette øjeblik, før han tog billedet. Beskyttelsen er en normal ophavsretlig beskyttelse, der varer i 70 år efter det år, hvor ophavsmanden er død.

Billeder, optaget af pressefotografer, skal altid betragtes som originale værker, og er som sagt beskyttet 70 år efter fotografens død.

Ophavsrettens § 70

§ 70 beskytter alle fotografier, uanset om de opfylder et originalitetskrav eller ej. Beskyttelsen varer i 50 år efter det år, hvor billedet blev taget.

På den måde beskytter § 70 alle fotografier, uanset om de er originale og kreative eller ej. Et originalt fotografi er derfor både beskyttet efter § 1 og § 70. Et fotografi, der ikke er originalt, er derimod kun beskyttet efter § 70.

I § 91 Stk. 5 er der dog følgende undtagelse: Bestemmelsen i § 70 finder ikke anvendelse på fotografiske billeder, der er fremstillet før den 1. januar 1970.

Eksterne links

Etik, copyright og tommelfingerregler Indlæg på Lokalhistorisk Netværks erfaringsbank

[1]