Hestemøllestræde

  • 3000 Helsingør
  • Navngivet af Helsingør Byråd før 1930 ifølge kommunens egne oplysninger i ”Kommunestyret i Helsingør 1880-1930.”
  • Baggrunden for navnet Hestemøllestræde må sikkert skyldes, at der har ligget en eller flere hestemøller i stien mellem de to kirker Skt. Olai kirke og Skt Mariæ kirke. Hestemøllestræde blev i 1600-tallet ofte forvekslet med Sofiegade/Sophiegade - nuværende Sophie Brahes Gade. Måske fordi Sophie Brahes gård lå på hjørnet af de to gader.
  • Hestemøllestræde nr. 6. Ejendommen er opført for lods P.J. Eisenhardt i 1884. Bygningen er opført i historicistisk stil og der er ikke foretaget større bygningsmæssige ændringer siden. Huset, der er på fire etager blev overtaget af Helsingør Kommune i 1908 til brug for et midlertidigt alderdomshjem/plejehjem. I 1915 overtog Fællesorganisationen huset, som blev indrettet til Rejse- og Afholdshotellet til erstatning for det gamle svendehjem i Stengade 73.


  • Kilder: Bygge og bo : gennem 50 år : Det sociale Boligselskab i Helsingør 1938-1988. Af Kenno Pedersen og Lars Bjørn Madsen. Helsingør : Det sociale Boligselskab i Helsingør, 1988. Birger Mikkelsen: Kong Peder. Helsingør, 1991. Helsingørs gader og stræder i mands minde. Kenno Pedersen.