Holgestrup

Holgestrup.jpg
Holgestrup er en nedlagt landby i Danstrup Hegn i Tikøb Sogn bestående af en gård og en vang. Omtales 1178 som Halgersthorp; o. 1580 som Holckiidstrup, og består i 1497 af to huse. Navnet skyldes formentlig personnavnet Holger (Hallgeirr), knyttet til en udflytterby (Torp). Hører 1845 under landsbyen Reerstrup (matrikel nr. 7). I dag kan landsbyens gærder stadig ses i skoven, hvilket fremgår af det her viste udsnit af et skovkort.

Der hersker dog nogen usikkerhed m.h.t. landsbyens egentlige placering. I de ældste kirkebøger er der indført kirkelige handlinger både Tikøb og Asminderøds kirkebøger. Hvis den oprindelige landsby har ligget i Danstrup Hegn burde der udelukkende have været tale om indførsler i Asminderøds kirkebog. Omvendt ligger det nuværende Holgestrup - et mindre landbrug - på Tikøb sogns jorder - hvilket også bekræftes af markbogen fra 1681, der beskriver jordene til gården som grænsende til "Danstrups side".