Hotel København

  • Hotel.
  • Skt. Annagade 15-17, Helsingør.


  • Kilde: Helsingør Købstads Vejviser 1901-1902.
  • Kilde: Vejviser for Helsingør 1931.