Jacob Baden Olrik

Borgmester Jacob Baden Olrik
Helsingørs borgmester i årene 1849-1875 hed Jacob Baden Olrik. Han levede 1802-1875 og var byfoged og politimester i Helsingør inden han fik embedet som borgmester. Han var også købstadens politiske repræsentant og blev valgt til den grundlovgivende Rigsforsamling og senere, 1849-53 og 1864-74, var han valgt til Landstinget.

Olriksvej er opkaldt efter borgmesteren.

Slægten Olriks gravmæle findes på Helsingør Kirkegård.