Jens Nimb Lassen

Jens Nimb Lassen blev født 17. marts 1807 og døde i 1873. Han var søn af forpagter Alexander Lasen og Cathrine Kirstine Nimb. Den 2. juni 1837 giftede han sig med Caroline Henriette Augusta Bang.

Han var ud af en præstefamilie og uddannede sig som cand.theol., men som sin far holdt han sig til landbruget. I henholdsvis 1837 og 1841 overtog Jens Nimb Lassen Hellegaard og Sindshvile ved Nyrup, og kunne kalde sig proprietær.

I 1841 var Nimb Lassen blandt initiativtagerne til den første store 28. maj fest i Egebæksvang, og holdt selv festtalen. Folkefesten foregik i området omkring stenen, som i dag kaldes Grundlovsstenen.

Jens Nimb Lassen var både blandt de første 9 folkevalgte medlemmer af Tikøb Sogneforstanderskab, der tiltrådte den 1. januar 1842, og forstanderskabets første formand i årene 1842-44. Han var medlem igen 1848-50, hvor han i de sidste to år var formand.

I 1850 solgte Jens Nimb Lassen Hellegaard og Sindshvile og flyttede til Fredensborg.

Litteratur

Kjeld Damgaard: Tikøb -Danmarks største sognekommune. 2008.