Kobberdamsvej

  • 3150 Hellebæk
  • Vejen er oplistet i Mostrups Vejviser for Tikøb Kommune 1968/69. Det fremgår ikke, hvornår vejen er navngivet af Tikøb Sogneråd.
  • Under Christian den Fjerde opførtes i Hellebæk en hammermølle og en kobbermølle. Hvor kobbermøllen har ligget ved man ikke, men den har sikkert fået sit vand fra Kobberdammen.