Kvistgaard Teglværk

Kvistgaard Teglværk - oprindeligt kaldt Qvistgaard Teglværk - blev oprettet midt i 1870'erne af ejeren af Kvistgaard Hovedgaard, Ludvig Lichtenberg. Han ejede gården og en stor del af de arealer, hvor byen Kvistgaard ligger. Tæt ved stationen - på kanten af den udtørrede Munkesø anlagde han et teglværk, som fik sin ler fra moseområdet og fra andre steder på gårdens jorder. I starten af 1900-tallet havde teglværket en periode, hvor driften var noget ujævn og i 1917 slukkedes ovnene for sidste gang. En af årsagerne var, at det efterhånden var blevet vanskeligt at finde brugeligt ler indenfor en rimelig afstand - bl.a. var den store lergrav i den tidligere Munkesø løbet fuld af vand. Denne sø kaldes nu for Farversøen.