Løvdalsvej

  • 3000 Helsingør
  • Navngivet af Helsingør Byråd før 1930 ifølge kommunens egne oplysninger i ”Kommunestyret i Helsingør 1880-1930.”
  • Løvdalsvej nævnes allerede i 1793 som »Mellemvejen«, da den løb parallelt mellem Gurrevej og diget til Pindemosegaards jorder og var en adgangsvej fra daværende Pindemosevej, den nuværende Klostermosevej, til et par huse i skovbrynet til Teglstrup Hegn sydlige del. Vejens nuværende navn kommer af den lille gård ”Løvdal” på vejens nordlige side tæt ved skoven, der i sin nuværende form angiveligt er opført eller ombygget omkring 1912.