Langesø

Langesø var tidligere et større uvejsomt vådområde vest for Gurre Sø, umiddelbart syd for landevejen Helsingør-Esrum. Søen, hvoraf der i dag kun er enkelte smådamme tilbage, strakte sig i sin tid helt op mod Bøtterup og kan opfattes som en del af det oprindelige væsentligt større Gurre Sø-kompleks. De stadig eksisterende mose- og engområder afvandes af Gurre Å, der passerer gennem Langesø-arealerne, flere steder i en dyb gravet rende. I første halvdel af 1900-tallet blev der drevet en vidt berømt planteskole i området, kaldet Langesø Plantage og Plantesamling. Fra 1948 blev en stor del af det tidligere nu tørlagte søområde udlagt til sommerhusområde.