Ludvig Harboe

Ludvig Harboe

Ludvig Ferdinand Holst Harboe (1866-1943) kom til Tikøb-egnen i 1897, da han blev forpagter af Hellebækgaard avlsgård. I 1908 købte han den lille ejendom Lykkeholm i Holmegaarde. Harboe var allerede fra begyndelsen dybt engageret i lokale forhold. Bl.a. deltog han i arbejdet for etableringen af Hornbækbanen - i hvis bestyrelse han i øvrigt sad fra 1906 til 1943. I perioden 1909-17 var han medlem af Tikøb Sogneråd og i perioden 1916-35 medlem af Frederiksborg Amtsråd.