Mørdrup Vindmølle

På et kort over Mørdrup-området fra 1897 er tegnet en vindmølle omtrent på toppen af Mørdrupbakken, lidt vest for det sted hvor Søbækgaards hovedbygning blev opført i 1915-16. Kendskabet til møllen er i øvrigt meget lille. Den er nedrevet eller flyttet før 1915 - måske er det den mølle, der senere opførtes som Bybjerggaard Mølle.

Litteratur

Kjeld Damgaard: Vindmøllerne i Tikøb Kommune (Helsingør Kommunes Museers Årbog 2006)