Mørdrupvej

  • 3060 Espergærde
  • Frem til slutningen af 1700 tallet endte vejen i en vejgaffel i vest, idet den deltes i to grene henholdsvis mod Nyrup og mod Rørtang. Det nuværende Mørdrupvejs forløb frem til Nyrup Hegn må være etableret i forbindelse med anlægget af Kongevejen mellem Hørsholm og Helsingør i slutningen af 1700 tallet, hvorved de gamle vejforbindelser mellem landsbyerne blev skåret over. (Kilde: Mosebyen. 1986). Mørdrupvej var i 1700-tallet og det meste af 1800 tallet en smal sandet vej mellem Espergærde og Mørdrup. (Kilde: Eva D. og Mikkelsen: Espergærde. 1980. Da Espergærde Station blev anlagt sammen med Kystbanen blev vejen udvidet fra stranden til stationen. (Kilde: Mikkelsen:Espergærde. 1980). Frem til en vejomlægning i 1920, hvor Mørdrupvej blev omlagt med viadukt under Kystbanen, drejede vejen ind gennem Søbækgaards park frem til Fredensvej og videre mod Espergærde. Ved vejomlægningen blev den afsnorede del af den hidtidige Mørdrupvej til Fredensvej.

Kilde: Mosebyen. 1986 og Mørdrup landsby : en kortfattet orientering. 1985.

  • Indtil 1923 hed vejen Mørdrupvej. Dette år ændredes navnet til Stationsvej. I 1961 kom vejen igen til at hedde Mørdrupvej. Kilde: Kjeld Damgaard i "Nordsjælland", forår 2015.

Købmand Hamlet lå på Espergærde Stationsvej. Og hvor ligger så den ? Jo, før 1922 hed den Mørdrupvej øst for Kystbanen helt ned til Strandvejen, og igen fra 1960, hvor vejen blev ført igennem et hjørne af Egebæksvang Skov til den viadukt under Kystbanen vi kender i dag, og som også bære årstallet 1960. Før var der bare en lille buet viadukt, som vi kender det fra Klostermosevej under Nordbanen i Snekkersten. Vejen øst for banen svingede straks 45 grader hen mod Jernbane Alle, og kort efter krydsede den daværende Stationsvej fra Strandvejen op til stationens pladsen på den østlige side. Før den gl. buede viadukt kom i 1922, som kom pga. Kystbanen blev fuldført som en dobbeltsporet banen mellem Rungsted og Snekkersten, gik Mørdrupvejen fra før 1922 fra Strandvejen op over en jernbaneoverskæring. Først med led siden med bomme mellem Stationsbygningen og det lille ledvogter hus ved siden af, og så op ad det stykke vej mod Mørdrup Landsby, der i dag er kendt som Fredensvej, men er reelt den gl. Mørdrupvej fra "ruderkongens tid" til 1922. (kilde: Verting i facebookgruppen Helsingørs historie).

  • Mørdrupvej 77: 0000 - 1989. Hans Sølvhøj (1919-1989). Generaldirektør for Danmarks Radio 1961-76. Minister 1964 - 1967.