Magdalenevej

  • 3000 Helsingør
  • Navngivet af Helsingør Byråd i 1924.
  • Pigenavn.
  • I 1796 blev Marienlyst bolig for kammerherre Adam Gottlob von Krogh, som samtidig fik overdraget 42 5/8 tdr. land af Marienlysts jorder i forpagtning.

I det nu skovbevoksede område ved Hellebo Park og Birkebo opførte han et landsted. Han satte sin hustru et varigt minde i form af stednavnet Magdalenehøj, som betegnelse for den lille bakkeknold på toppen af skråningen nær "Himmelstigen".I dag æres hendes minde ved navnet Magdalenevej, en villavej mellem Strandvejen og Eremitvej neden for bakken.

  • Magdalene var hustru til forpagteren af Marienlystslot, Kammerherre Adam Gottlob von Krogh. De havde omkring år 1800 et lille landsted udfor det nuværende Hellebopark. Vejen blev anlagt omkring 1917 på det område, hvor der kort forinden havde ligget det nu lukket Højstrup glasværk.