Maltavænget

  • 3100 Hornbæk
  • Vejen er oplistet i Mostrups Vejviser for Tikøb Kommune 1968/69. Det fremgår ikke, hvornår vejen er navngivet af Tikøb Sogneråd.
  • Navnet skyldes direktøren for Nordlyset, Stefan Littauer, der havde stort sommerhus for enden af den endnu unavngivne vej. Littauer var generalkonsul for Malta og foreslog Kommunen, at vejen opkaldtes efter Malta. Oplyst LBM af redaktør Per Krogh januar 2003.
  • Malta er en østat syd for Sicilien i Middelhavet.
  • Kilde: Lars Bjørn Larsen.