Marianelundsvej

  • 3490 Kvistgård


  • Vejen er oplistet i Mostrups Vejviser for Tikøb Kommune 1968/69. Det fremgår ikke, hvornår vejen er navngivet af Tikøb Sogneråd.


  • Opkaldt efter Marianelund Kro.