Mathilde Bruuns Vej

  • 3070 Snekkersten
  • Vejen er oplistet i Mostrups Vejviser for Tikøb Kommune 1968/69. Det fremgår ikke, hvornår vejen er navngivet af Tikøb Sogneråd.
  • Opkaldt efter Mathilde Bruun (1846 1931). Gift med Geheimekonferensråd G.A. Hagemann, som ejede Borupgård fra 1899 1916.
  • Mathilde Bruun blev kaldt fru geheime. Vejen er anlagt omkring 1912. Kommunen købte jord af anlægsgartner Hansen Kragenæs til en sti fra Mathilde Bruunsvej til Parallelvej. Geheimekonferensråd, ingeniør, industrimand, Gustav Adolph Hagemann (1842 -1916) ejede i 1899 - 1916 "Borupgård", som han benyttede til sommerbolig. Han boede nemlig i Bredgade om vinteren og på Borupgaard om sommeren. Det er ham, vejen i Snekkersten er opkaldt efter. Han købte Borupgaard i 1899 og fra år 1900 opholdt familien sig her i alle sommermånederne. Og netop i år 1900 var en af gæsterne på Borupgaard Niels R. Finsen, som Hagemann havde kendt igennem mange år. Så vidt jeg husker havde de truffet hinanden hos studiekammeraten Vilh. Jørgensen, som samlede alle lovende unge videnskabsmænd og kunstnere i sit hjem. Jørgensen (der ejede Kryolitselskabet Øresund) var i øvrigt fader til den kendte billedhugger Viggo Jarl (som jo havde sit sommerhus på det vi nu kalder Jarlens Grund i Tibberup). Hagemann var gift med Mathilde Bruun, der har givet navn til vejen. G.A. Hagemann døde i 1916, hvorefter datteren Antonie (som Antonievej og Antoniehus er opkaldt efter) og svigersønnen K.A. Hasselbalch (hvis navn også optræder på en vej på de tidligere Borupgaard-marker) overtog gården. Deres søn Iver Hasselbalch solgte i 1964 Borupgaard til Tikøb Kommune, men han drev jordene videre i yderligere nogle år - og blev i øvrigt boende i hovedbygningen til engang i 1980'erne. Endelig kan jeg da lige nævne, at foruden Borupgaard havde G.A. Hagemann også Bergsjöholm Slot i Skaane som "sommerhus" fra 1911 samt mindre sommerhuse i Jylland. Det er også korrekt, at han var borgerrepræsentant i København, men det var i 1880'erne (Kjeld Damgaard maj 2003).