Michel Gundersen

Michel Gundersen (1688-1758) overtog i 1714 et fæste i Snekkersten på et hus, kaldet ”Skellebækhus” – nu med adressen Strandvejen 116. Hans fader var Gunder Michelsen (f. 1650) og moderen Birte Olsdatter (1660-1719). Michel Gundersen var fisker og kromand – Snekkerstens første kro lå nemlig her.

Krodriften flyttes i løbet af 1700-tallet til naboejendommen mod syd, d.v.s. dér hvor først Snekkersten Kro, senere Kystens Perle lå.

Michel Gundersen blev imidlertid stamfader til mange hundrede snekkerstenere gennem de følgende århundreder, bl.a. familierne Johannessen og Børgesen – og endnu i dag kan flere hundrede snekkerstenere føre deres slægt tilbage til Michel Gundersen.