Mindesten for H.C. Thomsen

Mindesten for H.C. Thomsen

Stenen blev rejst den 04.09.1946 til minde om kroejer Henry Christian Thomsen og hans arbejde i forbindelse med modstandsbevægelsen under Danmarks besættelse 1940-1945.

Mindestenen står i Snekkersten over for den tidligere Snekkersten Kro på Strandvejen 130. Kroen brændte i 1950 og blev afløst af Hotel Kystens Perle, som lukkede i 1996 og blev omdannet til ejerlejligheder. Stenen er hentet fra en grusgrav i markerne tilhørende Borupgaard og har en anselig størrelse. Den blev rejst på tre-årsdagen for de første transporter.

Fra marts 1943 ejede og drev H.C. Thomsen Snekkersten Kro, som lagde lokaler til organiseringen af de illegale ruter til Sverige med transporter af flygtninge over Øresund. "Helsingør Syklub", kaldet "Syklubben", var den største og bedst organiserede af disse grupper.

På stenen står:

Flygtningenes modige hjælper H.C. Thomsen * 18.09.1906 i Thisted, † 04.12.1944 i Neuengamme

Litteratur

Birger Mikkelsen: -for anstændighedens skyld. Helsingør, 1994