Missionshotellet Bramstræde 1

  • Bramstræde 1, Helsingør.
  • Hotel.
  • Dette missionshotel har tilsyneladende ikke noget at gøre med det senere etablerede Missionshotellet i Bramstræde 5.

Kilde: Helsingør Vejviser 1918-1932.