Munkegaarde Købmandshandel

En del af Kvistgaard by hedder egentlig Munkegaarde. Det er primært den del af byen, der ligger længst mod nordvest. Her - på Munkegaardsvej 69 - byggede repræsentant Thor Christensen omkring 1920 en villa, som han kaldte "Munkegaard". I tilknytning til denne villa byggedes en forretning på hjørnet af Munkegaardsvej og Axel Møllers Vej, hvori indrettedes købmandsforretning, som blev kaldt Munkegaarde Købmandshandel. Thor Christensen drev dog ikke selv forretningen, men udlejede den til en købmand. Senere ejedes ejendommen af grosserer Axel Møller, der også lejede ud.

Købmandsforretningen blev i købmand Petersens ejerperiode oftest kaldt "Købmand H.P.". Foto ca 1985.

Under besættelsen blev forretningen drevet af købmand A. Bøving, men da denne måtte opgive at drive forretningen videre efter 5. maj 1945, overtog den unge købmand Hans Petersen (senere bistået af hustruen, Inge-Lise f. Bagge), forretningen. Dengang var købmandens sortiment meget bredt. Foruden kolonialvarer forhandledes således også brændsel og isenkramvarer. Af mere specielle ting kan nævnes haveredskaber, service, saltede sild, kunstgødning, græsfrø, petroleum og kaffeerstatning.

Købmandsforretningen fik en nedgangsperiode i starten af 1970'erne, da Munkegaardsvej blev lukket for gennemkørende trafik. Til gengæld fik forretningen rigtig god omsætning ved at handle direkte med en lang række af de virksomheder, der i de år etableredes i Kvistgaard-området.

I 1991 solgte Hans Petersen forretningen til den nuværende ejer, Jazib Shafiq, der fortsat driver forretningen - nu som den eneste tilbageværende købmand i Kvistgaard-området.

Litteratur

Kjeld Damgaard: Dengang, der var rigtige købmænd til (Egebækken nr. 38, juni 2005)