Munkerenden

Munkerenden er det gamle navn på det vandløb, der fra den nu udtørrede Tikøb Sø slynder sig mellem markante højdedrag - bl.a. Munkehøj 37 m.o.h. - mod vest til udløb i Esrum Sø lidt nord for ejendommen Skovlund. Navnet på vandløbet kendes tilbage fra markbogen 1681, og det danner på sit løb skel mellem ejerlavene Tikøb, Jonstrup, Saane og Harreshøj. Navnet må formodes at have tilknytning til munkene på Esrum Kloster, der i middelalderen havde store interesser i hele området.