Munkesøvandløbet

Munkesøvandløbet er en sen tids ganske tekniske betegnelse for den å, der har sit udspring i vådområderne ved den tidligere Munkesø syd for Kvistgaard. Vandløbet er i dag rørlagt flere steder, men det løber fra Munkesø nordpå til østsiden af Munkegaarde Hegn, herfra over Sindshviles jorder til Rolighedsmoserne og videre mod øst (i delvis åbent løb) som oprindeligt skel mellem Mørdrups og Tibberups jorder, indtil det kort før Søbækbro ved Strandvejen forenes med Søbækken til et fælles udløb i Øresund. Det oprindelige navn på vandløbet er ret usikkert.