N.A.Mollerup

Strandgade 240. (Ikke dokumenteret)

Ifølge reklameetiket på et bogbind (ca. 1820)

"faaes, foruden alleslags Skole- og andre Böger, Kobberstik, Malerier, Musikalier, Söe- Landkorter, indbundne og heftede Skriveböger og Protokoller i alle Formater, Tegne- og Skrivepapirer med alt iövrigt henhörende til Tegne og Skrivematerialier. (Har tillige begyndt med et Leiebibliothek).’