Omegnens Fritidshaveforening

Omegnens Fritidshaveforening Omegnens Fritidshaveforening blev stiftet i 1966 i protest mod de høje grundpriser for kolonihaveområder. Foreningens formål er at købe og eje jord, der derefter overdrages til medlemmerne. Det første område, som foreningen erhvervede i 1966, var Frølunde ved Korsør.

I 1966 ansøgte Omegnens Fritidshaveforening om at måtte etablere et 20 tdr. stort kolonihaveområde på Langevadgårds jorder i Plejelt nær Esrum. Men det blev ikke accepteret af Tikøb Kommune. I 1975 købte foreningen Kvistgård Hovedgård ved Tikøb nær Helsingør med så meget jord, at der kunne anlægges 198 parceller på ca. 500 m2.

Omegnens Fritidshaveforening er en privat haveforening. Den blev ikke anmeldt som varig i henhold til Kolonihaveloven. Alligevel er foreningens haver i Kvistgård omfattet af kolonihaveloven, men altså uden kommunal erstatningspligt. I modsætning til de havekolonier, der er beliggende på arealer lejet af Helsingør Kommune, er der ikke for Omegnens Fritidshaveforening noget krav om, at kolonisterne skal være bosiddende i Helsingør Kommune