Per Bjørns Vej

  • 3100 Hornbæk
  • Vejen er oplistet i Mostrups Vejviser for Tikøb Kommune 1968/69. Det fremgår ikke, hvornår vejen er navngivet af Tikøb Sogneråd
  • Vejen er opkaldt efter postbådsfører og fisker Peter Andersen (1836-1885), som i Hornbæk blev kaldt Per Bjørn. Han er også kendt under navnet Store Bjørn, det navn som digteren Holger Drachmann brugte i "På sømands tro og love."

Kilder

Helsingør Dagblad. 29/7 2009