Røvermose

Røvermose er det gamle navn på moseområderne i den sydligste del af Nyrup Hegn, syd for den gamle Nyruphegnsvej. Moseområdet er en del af det store sø- og moseområde, der i sin tid strakte sig fra Gurre Sø helt ned over Mørdrups jorder. Røvermosen gennemstrømmes af Søbækken, der enkelte steder har sit løb i en 2-3 meter dyb gravet rende, ligesom der også andre steder i skoven ses tydelige tegn på tidligere tiders bestræbelser på at regulere vandstanden i området. Allernordligst i moseområdet vidner navnet Røverdam stadig om, at store dele af området oprindelig har haft egentlig søkarakter.