Rasmus Garboe

Rasmus Henriksen Garboe var præst i Tikøb (og Hornbæk) sogn gennem en menneskealder (1723-1784) og opnåede dermed at blive "jubelpræst" efter 50 års virke. Han blev født 1699 som søn af præsten i Veirum sogn i Jylland, Henrik Eljersen Garboe, hvis slægt stammede fra Norge. Da der sad et godt hoved på sønnen, blev han i en ung alder sendt til København for at studere. Han blev teologisk kandidat med 1. karakter og Magister Philisophiæ 1722. Året efter - 24 år gammel - tiltrådte han embedet som sognepræst i Tikøb. Han giftede sig med Else Marie Sevel, enken efter forgængeren i embedet, mag. Jens Bircherod. Efter hustruens død 1728 blev Rasmus Garboe gift igen, nu med Charlotte Sophia Lindemann, der døde 1762. Rasmus Garboe blev o. 1740 provst i Lynge-Kronborg Herred, og dette embede bestred han frem til sin død. I Tikøb kirke findes et fornemt gipsepitafium over Rasmus Garboe og hans to hustruer.

Vi kender en hel del til Rasmus Garboe, bl.a. gennem hans ganske udførlige præsteindberetning om forholdene i det vidtstrakte Tikøb sogn i 1743.

Litteratur

Rasmus Garboe: Tikøb og Hornbæk Sogne 1743. Bevaringsforeningen Mørdrup Landsby 1988.