Sct. Olai Gade

Sct. Olai Gade set mod Fiolgade fra Stjernegade ca. 1910
  • 3000 Helsingør
  • Skt. Olaigade udgjorde den miderste del af de øst-vestgående gader, der var skelettet i Erik af Pommerns byplan. Derfor gik gaden i flere hundrede år under betegnelsen "Mellemgaden".
Brøndstræde 1895. Tegning af V. Jastrau

Da byen voksede og gadenettet dermed udvidede sig, føltes dette navn efterhånden ude af trit med virkeligheden. Gaden fik da navnet "Brøndstræde", opkaldt efter en brønd i gadens østre ende. Den har også haft navnene "Danske Kirkestræde" eller "Store Kirkestræde".

I 1830´erne blev gaden forlænget nord for Skt. Olai Kirke, hvor en tidligere sti over byens daværende hovedkirkegård, Sankt Olai Urtegård, fik status som offentlig vej. Gaden døbtes Skt. Olaigade, og i begyndelsen af 1900-årene udstraktes Skt. Olaigade navnet til hele gadeforløbet. Brøndstræde havde efterhånden fået et ganske nedsættende klang, især pga. det københavnske stræde af samme navn.

Sct. Olai Gade set mod øst
Billedgalleri
Sct. Olai Gade 1
Sct. Olai Gade 2
Sct. Olai Gade 4


Sct. Olai Gade 5
Sct. Olai Gade 6
Sct. Olai Gade 8
Sct. Olai Gade 9
Sct. Olai Gade 10
Sct. Olai Gade 11
Sct. Olai Gade 12
Sct. Olai Gade 13
Sct. Olai Gade 14
Sct. Olai Gade 15
Sct. Olai Gade 16 (efter 1971 pga. nummerpladen)


Sct. Olai Gade 17
Sct. Olai Gade 19
Sct. Olai Gade 22
Sct. Olai Gade 24
Sct. Olai Gade 25
Sct. Olai Gade 26
Sct. Olai Gade 27
Sct. Olai Gade 28
Sct. Olai Gade 29
Sct. Olai Gade 30
Sct. Olai Gade 34
Sct. Olai Gade 35
Sct. Olai Gade 36
Sct. Olai Gade 37
Sct. Olai Gade 38
Sct. Olai Gade 39


Sct. Olai Gade 40
Sct. Olai Gade 41
Sct. Olai Gade 43
Sct. Olai Gade 45/Sct. Anna Gade 11 1910
Sct. Olai Gade 49
Sct. Olai Gade 51