Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Helsingør og Omegn

I Danmark er Forsvarsbrødrene den største enkeltstående organisation blandt soldaterforeningerne og den eneste af disse, som består af borgere fra hæren, søværnet, flyvevåbnet, hjemmeværnet samt det civile beredskab. Hvert enkelt selskab er knyttet til en by eller egn. Der er tale om selskabelige foreninger, som mødes omkring forskellige større eller mindre arrangementer.

En kreds af jævne borgere og håndværkere i Helsingør stiftede i januar 1887 Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Helsingør og Omegn.

Det foregik i et lokale på Stengade 2. Her fandtes et lille lokale, der populært kaldtes »Melsækken« (sammenhæng med Cathrine Mølle?). Den første selskabelige sammenkomst fandt sted den 13. marts med foredrag af oberstløjtnant N. P. Jensen.

Der blev afholdt en ekstraordinær generalforsamling den 29. april 1887. Formand blev kedelsmed Philip Christensen; farver Larsen, kroejer Lindahl, oversergent Frederiksen, vognmand Willumsen, inspektør Jensen og værtshusholder Larsen blev valgt som medlemmer af bestyrelsen. Efter denne generalforsamling modtog bestyrelsen 68,48 kroner fra foreningens damer til en fanefond.

Foreningens første fane kostede 200 kroner og blev malet af malermester Stade, og allerede i august skulle fanen ud at luftes, idet der den 21. august blev arrangeret en fodtur med musik og fane i spidsen til Egebæksvang, og den 7. september skulle selskabet hilse på dronning Louise på Fredensborg.

Kontingentet blev fastlagt 50 øre om måneden, og der var dækning til såvel sygekasse, begravelseskasse, understøttelseskasse, alderdomspension og administration, der alene tog tretten øre.

2012 har foreningen 65 medlemmer. Formand er Georg Ferdinandsen og Nicolai Westergaard er formand for festudvalget og fanebærer. Forsvarsbrødrene mødes hver fjortende dag på salonskytteforeningens baner på Blokhusvej. Derudover deltager selskabet ved forskellige kongelige arrangementer i København, i Valdemars Dag og Forsvarets dag begge på Kronborg, i Lysfesten ved Sveasøjlen den 4. maj og der afholdes en årlig fugleskydning.

Kilde

Helsingør Dagblad 6/1 2012