Selskabet Mødre- og Børnehjælpen i Helsingør

Foreningen blev stiftet den 24. februar 1941, af en bred kreds af byens borgere. Blandt initiativtagerne kan nævnes læger, jordemødre, skoleledere, fagforeninger og byens erhvervsdrivende, med borgmester Peder Christensen som tovholder.

Selskabet har gennem årene igangsat og drevet daghjem, middagskøkkener, børneplejestation, kurser for mødre, fødehjem (Antoniehus), vuggestuer og integrerede børneinstitutioner.

En helt anden type aktivitet er familiefestivalerne i midten af 1980'erne i Smørhullet i Helsingør.

Senere har Selskabet bygget bofællesskabet Løntoften for udviklingshæmmede og taget initiativ til og stået for etableringen af boligerne for 20 udviklingshæmmede og specialbørnehaven Himmelhuset på Anna Anchersvej/Krøyersvej.

Litterarurhenvisninger

Selskabet Mødre- og Børnehjælpen i Helsingør 1941-2011. Selskabet Mødre- og Børnehjælpen, 2011

Eksternt link

Selskabet Mødre- og Børnehjælpen i Helsingør