Sigurd Schytz

Sigurd Schytz Født: 1901 – Død: 1971

Det er godt nok som borgmester i Helsingør, at de fleste erindrer Sigurd Schytz. Men han var socialdemokratisk folketingsmedlem, valgt i Helsingørkredsen, i perioden fra 1939 til 1947.

Sigurd Schytz´ politiske løbebane startede, efter at han var blevet udlært som klejnsmed, i DSU og han blev hurtigt centralt placeret i partiarbejdet i Helsingør. Fra 1930-1947 var han formand for den socialdemokratiske partiafdeling i byen og var valgt til den Socialdemokratiske hovedbestyrelse i 1935-1962.

I 1937 blev han medlem af Helsingør Byråd. I 1946 blev han borgmester i Helsingør – en post han besad indtil kommunesammenlægningen med Tikøb i 1970. Fra han blev valgt til byrådet og til han gik af som borgmester var han interesseret i, hvordan ungdommen kunne få de bedste muligheder for at dyrke fritidsinteresser som fodbold, atletik, tennis, svømning, sejlsport mv. Men også kolonihavefolket og spejderne havde hans bevågenhed.

Kilder

Jubilæumsskrift om Socialdemokratiet i Helsingør 1885–1985.

Erik Stubtoft - Personligt arkiv vedr. Socialdemokratiet.