Skellebækken

Skellebækken er navnet på en bæk, som havde sit udspring i et moseområde nord for Borupgaard. Udløbet skete i Øresund lige nord for Skellebækhus på Strandvejen 116 A, hvor Strandvejen blev ført over bækken af den såkaldte Skellebæksbro. Bækken er i dag rørlagt.

Om Skellebækken fra gammel tid har dannet skel mellem Helsingør Købstads jorder og Tikøb Sogn var man allerede meget uenige om i 1700-tallet. Imidlertid blev det ved en kommission - nedsat af Det kgl Rentekammer - i 1778 slået fast, at Skellebækken omtrent danner skel mellem Tikøb Sogn og Helsingør Købstad, dog med undtagelse af Kronborg Teglværks jorder, der lå som en enklave i Helsingør Overdrevs jorder.