Skovhøj

I 1846 deltes Ravnegaards jorder mellem to brødre. Jens Hansen beholdt Ravnegaard, medens broderen Søren Hansen byggede en ny gård lidt udenfor Havreholm by. Den nye gård kaldtes Skovhøj. Endnu i 1990'erne blev gården drevet som landbrug.