Skovvej

  • 3100 Hornbæk
  • I 1893 købte overretssagfører Harald C. Plochross plantagearealet vest for Hornbæk Havn af Landbrugsministeriet. Han udstykkede jorden i byggegrunde til sommerhusbebyggelse og fik anlagt Kystvej, Skovvej og Lyngvej. Han videresolgte byggegrundene til københavnere fra hans eget sociale lag.