Slettemarksvej


  • 3140 Ålsgårde


  • Vejen er oplistet i Mostrups Vejviser for Tikøb Kommune 1968/69. Det fremgår ikke, hvornår vejen er navngivet af Tikøb Sogneråd.
  • Vejen gik ned til Slettemarken. Gadenavne i Ny Apperup (Aalsgaarde) , hvis navne er foreslået af tømrermester Axel Johannesen i 1930'erne og godkendt af kommunen ( oplyst af Grethe Andersen, Vinkelvænget, Apperup.