Socialdemokratisk Forening Rønnebær

Socialdemokratisk Forening Rønnebær blev oprettet den 11. okotber 1994. Det skete efter, at Socialdemokratiets kongres havde tilladt at danne nye partiforeninger, hvis blot 25 medlemmer ønskede det. Den nye partiforening blev dannet, fordi der var et ønske om større socialdemokratisk aktivitet i boligområdet Vapnagård. Foreningen var en del af [Socialdemokratiet Helsingørkredsen]]. Foreningen ophørte igen i 1998.

Kilde. Erik Stubtofts private arkiv.